Avantatges competitius

AEPD

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) és l’autoritat estatal de control independent encarregada de vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal dels ciutadans.

L’AEPD mitjançant les resolucions emeses E-00128/2004 i E-007/2005, eximeixen de manera exclusiva als Detectius Privats de comunicar a l’investigat que s’iniciarà una recerca entorn de la seva persona. Aquest fet implica i garanteix una discrecionalitat i confidencialitat de totes aquelles actuacions derivades d’una comunicació a través del canal ètic, que permetran dur a terme una recerca amb totes les garanties legals i sota els principis d’idoneïtat, proporcionalitat, raonabilitat i necessitat que serveixi per a esclarir la veracitat o no de l’alerta rebuda.