Avantatges competitius

GESTORS EXTERNS D’ALERTES

Aquesta figura creada per ETIKA 360º, concerneix el personal que rep les denúncies, les analitza i les gestiona. Es tracta de persones formades tant en Investigació privada com en compliance, encara que també en matèria de seguretat i criminologia, donant amb això un plus al nostre servei. Les nostres comunicacions no es limiten a informar dels fets posats en coneixement a través del canal, sinó que inclouen un petit informe amb la valoració dels mateixos i una proposta de solucions.

A més, independentment de la periodicitat pactada respecte a la comunicació de l’activitat del Canal, quan ETIKA 360º rep una denúncia que té l’aire de realitat i que suposa un risc, es dispara una alarma que implica una comunicació urgent al client informant de la situació en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la mateixa i que igualment, ofereix propostes d’acció immediates (exemple: assetjament, furts en magatzems, fugides d’informació, sabotatges….).

Els Detectius desenvolupen la seva labor de manera permanent en l’àmbit de la recerca i majorment en recerca dins de l’empresa. Això ens dota d’una capacitat major a l’hora d’avaluar la possible veracitat dels continguts, així com per a oferir una via de recerca efectiva que pugui, en cas de requerir-se, concloure en un informe judicial apte a ser presentat davant els tribunals de Justícia.

Òbviament la decisió de qui, com i quan dur a terme els nostres suggeriments, queda completament en mans de l’empresa client, sent doncs aquest “extra” un plus de ETIKA 360º.